Bald Logistics

English
| |
  • Disclaimer


YOU ARE HERE: Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van baldlogistics.eu, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bald Logistics. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Op dit moment zijn wij hard aan het werk met het opzetten van de website baldlogistics.eu. Dit proberen wij met de grootste zorgvuldigheid te doen. Kom snel terug om de volledig gevulde website te bekijken.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bald Logistics is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bald Logistics.

Geen garantie op juistheid

Bald Logistics streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Bald Logistics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.